AVRUPA PARLAMENTOSU ROHS YÖNERGESİ

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 08 Haziran 2011 tarihli (yeni sürüm) 2011/65/AB sayılı elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlandırmaya yönelik yönetmeliği ve Komisyon’un 31 Mart 2015 tarihli 2015/863 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2011/65/AB sayılı yönetmeliğinin II. Ekinin kısıtlamaya tabi maddeler listesi bakımından değiştirilmesine ilişkin delege yönergesi.

2011/65/AB sayılı yönerge belirli elektrikli ve elektronik ekipmanlarda (EEE) kurşun, cıva, kadmiyum, krom VI, polibromür bifenil (PBB) ve polibromür difenil eter (PBDE) maddelerinin kullanılmasını ve dolaşıma sokulmasını sınırlandırır. Yönetmelik Temmuz 2011’de yürürlüğe girdi ve 12 Aralık 2006 tarihli 2006/95/AB sayılı eski yönetmeliğin yerini aldı. 2011/65/AB sayılı yönetmelik Almanya’da Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Kullanılan Maddeler Tüzüğü (ElektroStoffV) ile ulusal hukuka uyarlandı.

2011/65/AB sayılı yönetmelik ile gelecekte ek maddeleri ekleyebilmeye ilişkin bir süreç uygulamaya kondu. Bu süreç ilk kez di(2-etilhekzil)ftalat (DEHP), bütilbenzilpthalat (BBP), dibütilftalat (DBP), diizobütilftalat (DIBP) maddelerinin ve Kategori 11 “Anılan kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer elektrikli ve elektronik ekipmanlar” kategorisini mevcut RoHS yönetmeliğinin uygulama kapsamına dahil edebilmek için kullanıldı. Buna ilişkin geçiş dönemi 22 Temmuz 2019 tarihinde sona erdi.

HELUKABEL® GmbH, olası başka madde sınırlamalarına tepki verebilmek amacıyla tedarikçileriyle sürekli diyalog ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Yasaklı maddeler ve madde gerekleri konusunda başka sorularınız varsa (mesela REACH, RoHS, sorunlu malzemeler (CMRT) vs.) lütfen compliance@helukabel.de adresinden bizimle iletişim kurun.