HELUKABEL kalite, çevre, enerji politikası

HELUKABEL GmbH, kablo, iletken ve aksesuarların geliştirilmesi, üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bağımsız bir şirkettir ve bir büyüme stratejisi izlemektedir.

Bu süreç, müşterilerin, toplumun ve ilgili diğer tarafların artan beklentileri kapsamında gerçekleşiyor. İş ve pazar ortamı bağlamında ve iş süreçlerimizle ilişkili olarak söz konusu ilgili tarafların talep ve beklentilerini belirlemek ve değerlendirmek, hedeflerimizi belirlerken esas aldığımız temeldir.

Hedefimiz, müşterilerimizin ve toplum içindeki ilgili tarafların güveni ve memnuniyeti sayesinde kalıcı bir kurumsal başarı elde etmektir. Yönetim sistemimizin uyum kabiliyeti ve sürekli olarak geliştirilmesi sayesinde şirketimizin geleceğini güvence altına alıyoruz. HELUKABEL GmbH bu nedenlerden dolayı süreçler ve ürünler bakımından kalite, çevre ve enerji verimliliğine, ayrıca yasal ve resmi gereklere uyulmasına büyük bir önem vermektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı HELUKABEL GmbH, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 ve DIN EN ISO 50001 standartlarını temel alarak kalite, çevre ve enerji için entegre bir yönetim sistemini hayata geçirmiş ve bağlayıcı şekilde yürürlüğe koymuştur. Sertifikalar ve entegre yönetim sistemi hakkında ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

HELUKABEL ayrıca çevreyle ilgili aşağıdaki hükümleri de karşılar: elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına yönelik direktif (RoHS) ve kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin direktif (REACH).

Kalite, çevre ve enerji politikasının uygulanması şirket yönetiminin ve her bir çalışanın yükümlülüğü ve daimi bir ödevidir. Kalite, çevre ve enerji politikasının iddiası müşteriler, toplum, ilgili diğer taraflar bağlamında ifade bulur.

Bir tarafta pazar gereklerinin ve müşteri taleplerinin diğer tarafta devlet, toplum ve diğer ilgili tarafların taleplerinin anlaşılması, şirketimizin verimli şekilde gelişmesine yönelik çerçeveyi oluşturur. Bu, resmi ve yasal şartları da kapsar. Bunlar sürekli olarak takip edilerek şirketimizi ne derecede ilgilendirdikleri denetlenir. Bunların gerçekleştirilmesi de planlanır ve denetlenir.

Yönetim ve çalışanlar

Ekip içinde işbirliği ruhuyla çalışan, sorumluluk üstlenen ve aynı zamanda yüksek düzeyde bağımsız karar alabilen, maliyet, kalite, çevre, enerji ve iş güvenliği konusunda gelişmiş bir bilince sahip vasıflı yöneticiler ve çalışanlar HELUKABEL GmbH firmasının başarısına büyük bir katkı sağlamaktadırlar.

Tedarikçiler

Kalite, çevre ve enerji ile ilgili kıstaslarımızı karşılayan ve bizimle iyi bir işbirliği içinde çalışan seçkin tedarikçilerle büyüyoruz.

Kalite

Taleplere uygun, güvenilir ürünler, zamanında teslimat ve olağan üstü servis sayesinde müşteri isteklerinin yerine getirilmesini sağlıyoruz. Kalite hedefleri bu politikanın ilkelerine göre belirleniyor. Bunlar şirketin ilgili departmanlarında belirleniyor ve bu hedeflere ulaşılması da denetleniyor.

Çevre

Çevre kirliliğinin daha fazla önlenmesini ve azaltılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bunu özellikle de hava ve su kalitesi ile istenmeyen emisyonlar bakımından hedefliyoruz. Aynı zamanda tüm doğal kaynakları israf etmeden kullanmak için büyük özen gösteriyoruz. Tehlikeli maddeleri yalnızca daha iyi bir alternatifi olmayan yerlerde kullanıyoruz ve bunu yaparken de çok itinalı davranıyoruz. Atıkları azaltıyor ve değerlendirilmelerini ve yeniden kullanılabilmelerini sağlamak için ayırıyoruz. Tedarikçilerimizde tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınmaya yönelik etkin olarak çalışıyoruz. Çevre hedefleri bu politikanın ilkelerine göre belirleniyor. Bunlar şirketin ilgili departmanlarında belirleniyor ve bu hedeflere ulaşılması da denetleniyor.

Enerji

Daha fazla enerji verimliliğine ve tüketimlerin azaltılmasına yönelik kesintisiz bir çaba dünyadaki kalkınmanın sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir şarttır. Enerji yönetim sistemimizi ve enerjiyle ilgili çalışmalarımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bunun için enerji kullanımı, enerji tüketimi ve enerji verimliliği belirleniyor. İyileştirmeye yönelik fırsatlar araştırılıyor, değerlendiriliyor, öncelikleri tanımlanıyor, mümkün ve anlamlı olduğu ölçüde gerçekleştiriliyor. Enerji hedefleri bu politikanın ilkelerine göre belirleniyor. Bunlar şirketin ilgili departmanlarında belirleniyor ve bu hedeflere ulaşılması da denetleniyor.

Kesintisiz iyileştirme

Ürün ve hizmetlerin kalitesini, kurumsal çevre koruma önlemlerini, enerji performansını ve iş güvenliğini sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda süreçleri, organizasyonu, çalışma ortamını ve iş ekipmanlarını güncel ve gelecekteki gereklerle en iyi düzeyde uyumlu olmaları için her zaman uygun araçları araştırıyoruz.

Yasal ve resmi olarak talep edilen çevre ve enerjiyle ilgili özen önlemleri tespit ediliyor ve düzenli olarak güncelleniyor. Organizasyon içinde bu gereklerin gerçekleştirilmesi ve onlara uyulması için sorumlular atadık.

Yönetim El Kitabı, kalite, çevre ve enerji için olan entegre yönetim sistemini özet olarak tanıtır. Kalite, çevre ve enerji için olan entegre yönetim sisteminde “proses ortamı” tüm çalışanlarımıza yönelik olarak tarif edilen ve belgelenmiş şartlarımızı ortaya koyar.