İndirme alanı - Veri, ağ ve veri yolu teknolojileri