Önsöz

Köklü bir geleneği olan, uluslararası faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve kamuoyunun güveni bizim için önemlidir. Saygınlığımız önemli bir ölçüde her bir çalışanımızın davranışına bağlıdır. Bu nedenle etik açıdan kusursuz ve hukuka uygun davranışa büyük bir önem veriyoruz. İş ortaklarımıza ve dünya çapında faaliyet gösteren çalışanlarımıza karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Davranışlarımızın kıstası

Compliance – yani yürürlükteki yasa, tüzük, norm ve yönetmeliklere uygun davranmak – eylemlerimizin temelini oluşturur. Kurallara uygun hareket etmek doğal ödevimizdir. Yukarıda anılan kurallara uygun olmadığından şüphelendiğimiz işbirliklerini ve faaliyetleri kesinlikle reddetmeyi bir yükümlülük olarak görüyoruz.

İş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın değerler ve hukuk anlayışımızı anlamalarını sağlamak için, çalışanlarımızın davranışlarında kıstas alacakları davranış kurallarımız (Code of Conduct) ve başka yönergelerimiz vardır. Buradaki Compliance politikamız, işin ayrıntılarını düzenleyen diğer kurallar için bir çerçeve oluşturur.

Compliance yapımız

Ortaklarımız ve yönetimimiz yürürlükteki yasa, tüzük, norm ve yönetmeliklere kesinlikle uymayı taahhüt ederler. Bunu şirketler grubunun tamamında hayata geçirmek için aşağıdaki “Compliance Circle” uygulamaya konmuştur:

Compliance Circle consisting of  three components: Prevent, Recognise, React

Önle:

Şirket içi kurallar, iletişim, danışmanlık ve eğitimler sayesinde çalışanlara, kendilerinden ne gibi davranışlar beklendiği hakkında bilgilendirilirler. Çalışanlar, davranış kurallarının ve başka düzenlemelerin nasıl yorumlanacağı konusunda her zaman Compliance Office’e danışıp fikir alabilirler.

Tanı:

Şirket içi ve münferit hallerde şirket dışı Compliance denetimleri sayesinde Compliance kurallarına uyum denetlenir.

Hatalı davranışlar ve olası ihlaller konusunda çalışanların ve harici iş ortaklarının Compliance Office’e bilgi vermeleri her zaman iyi karşılanır ve hatta bilhassa arzulanır, çünkü bunlar öğrenen bir kuruluş olarak kendimizi geliştirmemize yardımcı olur. Verilen bilgiler gizlilik içinde işleme alınır ve bilgi veren, bu davranışından dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşayacağından endişe etmez. Şirketimizde hiç kimsenin hakka, hukuka ve Compliance standartlarımızın şartlarına uymaktan dolayı hiçbir dezavantaj yaşamayacağı ilkesi geçerlidir.

Buradan bilgi verebilirsiniz

Tepki ver:

HELUKABEL olarak cazip bir işveren ve güvenilir bir iş ortağı olmayı arzuluyoruz. Süreçlerimizi ve hareketlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek istiyoruz. Compliance denetimleri kapsamında olumsuzluklar veya ihlaller tespit edildiğinde, HELUKABEL, uygun şekilde tepki vermeyi, söz konusu süreçleri iyileştirmeyi ve olası ihlalleri kovuşturmayı taahhüt eder.

Özetle, Compliance anlayışımızı çok iyi bir şekilde özetleyen Robert Bosch’tan şu alıntıyı paylaşmak isteriz:

“Uzun vadede bakıldığında en kârlısı dürüst bir yöneticiliktir.” Robert Bosch (1921)

Almancadaki eril-dişil ayrımı bakımından metin içinde kadın ve erkek çalışanlar eşit derecede kastedilmektedir, ancak metnin kolay okunabilmesi bakımından aşağıda yalnızca eril biçim kullanılmaktadır.